ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ  2015-16                                   

                        BAGALKOT DISTRICT AT A GLANCE 2015-16

                ವಿಷಯ ಸೂಚಿ / INDEX 

:ಖ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ Table No.

 ಪರಿವಿಡಿ / CHAPTER 

 
 

1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ / General Information : 

 

2

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ / Area and Population:-   2011Census

 

3

ಮಳೆ / Rainfall:

 

4

ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ / Agriculture, Horticulture and Sericulture

 

5

ಪಶುಪಾಲನೆ / Animal Husbandry & Fisheries:

 

6

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು / Industries:

 

7

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು / Banks:

 

8

ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟCo-operation and Agricultural   Marketing:

 

9

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು / Transport and Communication:

 

10

ಶಿಕ್ಷಣ / Education:

 

11

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು / Health & Family Welfare Services:

 

12

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ  / Social Welfare                 

 

13

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / Women & Child Development:

 

14

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ / Rural Development & Panchayat Raj:

 

15

ವಸತಿ / Housing

 

16

ಇಂಧನ / Energy

 

17

ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು / Miscellaneous:

 

18

ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು / HP CCDI INDICATORS

 

19

OTHER INFORMATION