ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನ.ಅ.ಇ 66 ಎಮ್.ಎಲ್.ಆರ್ 2018 ದಿನಾಂಕ 27/06/2018

ಮತಗಟ್ಟೆ ವಿವರಗಳು

1
ಬದಾಮಿ
2
ಹುನಗುಂದ
3
ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ
4
ಮುಧೋಳ
5
ಬಾಗಲಕೋಟ
6
ಕೆರೂರ
7
ಬೀಳಗಿ
8
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
9
ರನಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ
10
ತೇರದಾಳ
11
ಇಲಕಲ್ಲ
12
ಜಮಖಂಡಿ